Plaatsnaam bellen is een nieuwe manier om in contact te komen met de dichtstbijzijnde assistentieverlener in Nederland.

De cijfers 2 tot en met 9 corresponderen per letter met een cijfer. Gebruik de 1 voor een spatie
Bel altijd handsfree zodat u de instructies op kunt volgen.

Vaak is de woonplaats al binnen 4 of 5 toets indrukken gevonden en wordt u dit medegedeeld.
Als u bevestigd dat u akkoord bent met de gekozen woonplaats wordt u doorgeschakeld en ontvangt u een drie cijferig incidentnummer.

Voor de A – of N –wegen in Nederland kunnen de cijfers van de autoweg ingetoetst worden daarna toets u de zonder komma de cijfers van de groene hectometerpaal (deze staan om de 100 meter) in en sluit af met een 5 voor de linkerbaan (LI)
en een 7 (RE) voor de rechterbaan.
Als u bevestigd dat u akkoord bent (toets 1 in) met de gekozen autoweg wordt u doorgeschakeld en ontvangt u een drie cijferig incidentnummer.