AlarmPlatform | Locatie-app | E-call B-call S-call | VRS menu’s | 088-112.1xxx gebruikers |

Alarm Platform

Waar alles om draait is een door AA-team – in eigen beheer – doordacht ontwikkeld softwareprogramma, welke samen met de database wordt gehost op een Multichannel Voice Response Alarm Platform, welke is voorzien van 1000 unieke telefoonlijnen.

Middels de VRS-software is het direct doorschakelen van de meldingen (circa één minuut) mogelijk, waardoor er één op één contact tot stand komt met de gestrande bestuurder. Deze wordt dan professioneel te woord gestaan door ervaren assistentieverleners uit de betreffende regio, waardoor de inzet van verkeerd materiaal en of uitrijden naar een verkeerde locatie tot een minimum beperkt blijft. Deze assistentieverlener heeft op zijn beurt weer 24 uur per dag de database gegevens en hulprechten van de gestrande bestuurder ter beschikking en heeft direct inzage wat de afspraken zijn om de gestrande bestuurder verder te helpen. Tevens worden alle gesprekken geregistreerd en dagelijks softwarematig voorzien van een uniek incident nummer en kan de AA-team partner 24/7 online de meldingen inzien en of ontvangt deze een email van de melding.

Zo heeft AA-team een VRS-telefoonmenu ontwikkeld met “woonplaats- en snelwegbellen” . Kiest onze opdrachtgever en of wegbeheerder voor dit telefoonmenu, dan toets men de eerste letters van de woonplaats, of het A- of N-wegnummer in en komt men rechtstreeks in contact met de gecontracteerde assistentieverlener. Qua Incident Management is er nog meer tijdwinst te behalen door dit proces over minder schijven te laten verlopen.

Autobedrijven kunnen kiezen voor een optie dat de bestuurder direct in contact kan komen met het autobedrijf.

Voorbeeld van incidentscherm:

Icidentenscherm-2016