Ontstaan
Na een meerjarige samenwerking van 11 assistentie verlenende ondernemers in de provincie Zuid-Holland, met een verzorgingsgebied ter grote van 13% van Nederland, is in april 2004 het initiatief genomen om onder de naam AA-team een uitgebreidere landelijke samenwerking op te richten. Uit die samenwerking is gebleken dat autoverplaatsingen vooral lokaal van aard zijn. Uit een studie van RijksWaterStaat blijkt zelfs dat 90% van de autoverplaatsingen korter dan 30 kilometer zijn.

Onafhankelijk
AA-team is geen Verzekeraar maar een zelfstandige en onafhankelijke onderneming die bemiddelt bij pech en berging. In Nederland is dit zeker voor personenwagens uniek. Voor pechhulp en berging kon men alleen terecht bij landelijke organisaties zoals ANWB of een Verzekeraar. Wij onderscheiden ons, door met lokale ondernemers die gezamenlijk hun klanten in brengen, een landelijk sterk netwerk te creëren, waardoor de lijnen zeer kort blijven.

Alarmcentrale
De AA-team alarmcentrale werkt samen met lokale ondernemers. Via het hightech AlarmPlatform met 480 telefoonlijnen, waarop in de toekomst ook de E- en B- calls binnen kunnen komen, worden alle landelijke meldingen centraal geregistreerd en zoveel mogelijk doorgeschakeld naar lokale ondernemers. Dit laatste biedt grote voordelen: Zij zijn ter plaatse bekend, zeer betrokken, het gaat over minder schijven en de pechklant kent vaak het bedrijf dat de hulp biedt.

Innovatief
Naast onderscheidend is AA-team ook trendsetter. Zo introduceerde wij de PrePaidPechhulp, de RegioPechhulp, het SMS-pechhulpabonnement en het betalen voor het gebruik.

Collectieve abonnementen
Om de autobedrijven die de AA-team passen gebruiken nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft AA-team het collectief de AA-team Global Mobility Assistance LLP opgericht. In dit collectief hebben aangesloten autobedrijven vrijstelling van de Verzekeringswet, waardoor zij pechhulpabonnementen (lidmaatschappen) voor Nederland en Europa mogen verkopen.